จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.หว้านใหญ่) จำนวน 6 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
วงเงินงบประมาณ :
963,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
963,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-05 12:20:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2563