จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
ติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์และมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำรับโอนเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม
วงเงินงบประมาณ :
712,620.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
569,240.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-03 13:12:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ก.พ. 2563