จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อน้ำดิบจากแม่น้ำอิงถึงหน่วยบริการพญาเม็งรายพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบล้อเลื่อน กปภ.สาขาเทิง น.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
วงเงินงบประมาณ :
9,139,940.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,095,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-29 15:57:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2563