จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบและระบบสูบเข้าสระ และงานวางท่อน้ำดิบ กปภ.สาขาจุน อ.จุน จ.พะเยา
วงเงินงบประมาณ :
16,071,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
16,071,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-29 15:54:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2563