จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
193,991,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
193,988,186.35 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-28 12:04:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ม.ค. 2563