จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อระยะทาง ๑๗.๕ กม. เชื่อมจาก ต.สาคู ถึงโรงกรองน้ำบางโจ กปภ.
วงเงินงบประมาณ :
172,000,039.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
152,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-28 09:25:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ม.ค. 2563