จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ไปสถานีผลิตน้ำห้วยจระเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
182,798,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
182,798,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-27 19:50:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ม.ค. 2563