จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำนาซ่าว) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
วงเงินงบประมาณ :
885,960.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
885,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 22:22:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563