จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. ระยะทาง 12 กม. พร้อมระบบสูบน้ำดิบหนองญาติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
45,204,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
45,200,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 19:22:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563