จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบขนาด 315 มม. จากบึงโนไปโรงกรองบึงฟ้าแลบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
16,741,220.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
16,740,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 16:28:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563