จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงถักรับท่อ GS ขนาด 4นิ้ว, S/P ขนาด150, S/Pขนาด300 มม. บริเวณสะพานลิปะใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
768,001.06 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
768,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางวิชามัย ทองต้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 18:13:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2563