จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุดรธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรอง 1 สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน
วงเงินงบประมาณ :
194,740.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
195,553.20 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ ชินอาจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 14:16:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ย. 2563