จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววนิดา ร่าหมาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-13 16:09:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2562