จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก-บ.เขาหลัก ระหว่าง กม.776+700.000-กม.797+062.000 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า
วงเงินงบประมาณ :
13,199,999.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,199,999.36 บาท
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-13 09:30:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2562