จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรเเละวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 27 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวประกายดาว ศรีวิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-13 10:07:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2562