จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 บริเวณ กม.98+950 กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
1,446,030.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,446,030.10 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-09 16:32:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2562