จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านคำบอน จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำพอง
วงเงินงบประมาณ :
2,535,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,535,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 14:59:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562