จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา
วงเงินงบประมาณ :
5,243,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,243,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 14:00:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562