จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ท่าตูม ถึง อ.จอมพระ (น.ท่าตูม) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
5,325,390.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,325,390.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-03 11:32:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ธ.ค. 2562