จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมประชา คันทรีวิว หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
9,227,252.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,127,960.95 บาท
ผู้บันทึก :
นางอรวรรณ อนุกูลสุขสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-04 15:57:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2562