จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานแก้ไขระดับความลึกท่อเพื่อหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ-พนมสารคาม บริเวณแยกทางเข้านิคม อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด กม.7+250 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณ :
1,431,421.39 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,431,421.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-27 10:41:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 พ.ย. 2562