จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ BY PASS HDPE 400 มม. ชั่วคราวหลบการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยห้วยกะปิ 18 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
592,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
592,780.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-26 15:34:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2562