จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสาบริเวณถนนข้างตึกแถว (ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ) หมู่ที่ ๗ (ชุมชนสี่ขวาพัฒนา) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
826,989.06 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
826,472.71 บาท
ผู้บันทึก :
นางอรวรรณ อนุกูลสุขสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-11 16:48:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562