จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบดีเซลและวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยยางถึงหน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง (น.หนองกี่) อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
27,606,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
27,445,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-18 13:37:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2562