จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาระโนด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
	ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด
วงเงินงบประมาณ :
521,090.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
498,681.99 บาท
ผู้บันทึก :
น.สเคลือวัลย์ รัตนรังษี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-11 10:02:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 ก.ค. 2562