จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 20,749,230 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
143,479,152.62 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
143,479,152.62 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-29 13:48:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 พ.ย. 2562