จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
4,648,178.02 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,636,123.56 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-09 14:20:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562