จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งแพและระบบสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
19,985,823.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
19,939,694.79 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-09 14:10:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ต.ค. 2562