จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากระบี่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 4204 (กม.4 + 730 - กม.5 + 100) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
วงเงินงบประมาณ :
1,432,499.95 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,432,499.95 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สาวิตรี สงเรือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-09 13:48:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2562