จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วงเงินงบประมาณ :
688,545.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
688,545.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-08 14:24:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ต.ค. 2562