จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ :
3,990,388.05 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,662,410.95 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-04 18:23:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ต.ค. 2562