จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจก.พรีวิชั่นเรียลเอสเตท
วงเงินงบประมาณ :
1,563,656.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,563,656.00 บาท
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-03 15:41:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2562