จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปลายมาศ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 บ่อ (บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานและโรงสูบน้ำดิบบ้านไผ่) กปภ.สาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
1,055,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,055,020.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ฐิตาภัสร์ สัมโพธิวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-03 12:49:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ต.ค. 2562