จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/620001111 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 1) หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
924,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
924,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี วรนาม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-30 17:23:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2562