จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
วงเงินงบประมาณ :
3,879,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,719,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-24 22:39:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ก.ย. 2562