จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงคาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 สายภูทอก หมู่ที่2 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วงเงินงบประมาณ :
199,680.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
199,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 18:27:29
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2562