จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต
วงเงินงบประมาณ :
144,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววนิดา ร่าหมาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 13:37:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ก.ย. 2562