จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 และ ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
วงเงินงบประมาณ :
4,770,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,770,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 19:39:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2562