จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาตั้งแต่สามแยกสนามมวยอำเภอแม่สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่สะเรียง
วงเงินงบประมาณ :
2,396,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,396,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-07 16:52:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ต.ค. 2562