จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน กปภ.ข.4 ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ :
400,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
40,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางกิติยา ศรแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 15:46:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ก.ย. 2562