จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” ให้กับ น.ส.กชกร ศรีประเสริฐ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.1 ต.บางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินงบประมาณ :
236,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
236,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 17:30:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562