จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ :
1,089,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,089,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 17:27:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562