จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
129,277.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
116,309.00 บาท
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 17:14:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562