จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำระบบกรองน้ำสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
151,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
151,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 16:32:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562