จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาย่านตาขาว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.ย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ :
1,860,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,860,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
โสภิตรา วงศ์ศิลา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 15:47:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562