จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านคลับวิลล่า บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
3,096,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,096,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 10:34:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2562