จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
วงเงินงบประมาณ :
406,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
406,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 14:26:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2562