จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณ ข้างโรงเรียนวัดห้วยสะพานเชื่อมรหัสสายทาง 324 สายกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
วงเงินงบประมาณ :
185,110.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 14:25:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2562