จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ บริเวณฟากใต้ของถนนทัศนปทุม (ด้านหลังโครงการบ้านเอื้ออาธร) ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒ (นครพนม- ธาตุพนม) ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
898,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
898,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 14:04:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2562