จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ :
1,108,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,108,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:11:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ก.ย. 2562